#Allel

Van elk gen zijn twee of meer uitvoeringen mogelijk. Elke uitvoering wordt een allel genoemd. Het begrip gen is dus een overkoepeling van twee of meer alternatieven.

Advertenties

Afferent pupildefect

Een abnormale reflexreactie op licht die wijst op een zenuwbeschadiging ten gevolge van een oogzenuwontsteking.

Mildere #MS bij gebruik van #anticonceptiepil

Het gebruik van een anticonceptiepil door vrouwen met MS kan een milder verloop van de ziekte opleveren.

Omdat experimentele en klinische gegevens suggereren dat de anticonceptiepil een rol speelt bij het verloop van MS hebben wetenschappers geprobeerd hierin inzicht te krijgen.

Zij deden onderzoek bij een groep vrouwen met de schubvorm van MS met een gemiddelde ziekteduur van 6,2 jaar. Op grond van het gebruik van de anticonceptiepil werden ze onderscheiden in drie groepen: zij die nog nooit de pil gebruikten, mensen die met de pil waren gestopt voordat de MS ontstond en zij die na het ontstaan ven MS de pil gebruikten.

Aan de hand van verschillende modellen analyseerden de onderzoekers de gegevens. Hieruit kwam naar voren dat de mensen uit de groep die na het ontstaan van MS met het pilgebruik waren begonnen minder invalide waren en ook minder last van de ziekte hadden dan zij die nooit de pil gebruikten en zij die ermee gestopt waren. Ook hadden zij meer kans op een milder verloop van de ziekte.

Ook na correctie van de uitkomsten door zaken als roken en bevalling bleef dit effect statistisch aantoonbaar.

Bron: Sena A, Couderc R, Vasconcelos JC, Ferret-Sena V, Pedrosa R.

CEDOC Faculty of Medical Sciences, Universidade Nova de Lisboa and Neurology Department, Santo Antonio dos Capuchos Hospital, Lisbon, Portugal

Journal of the Neurological Sciences 2012 Mar 27. [Epub ahead of print]

Gepubliceerd op MSweb april 2012

#Visoliesupplementen geen effect op Multiple Sclerose

Wetenschappers hebben geen bewijs gevonden dat omega-3-visoliesupplementen de progressie van de neurologische ziekte multiple sclerose (MS) tegengaan.

De onderzoekers van het Haukeland University Hospital in Bergen bestudeerden 92 patiënten van wie de ene helft omega-3-supplementen kreeg en de andere helft een placebo.

Na een half jaar kregen alle patiënten gedurende 18 maanden bèta-interferoninjecties toegediend, een standaard MS-behandeling.

MRI-scans, een beeldvormende techniek, werden gebruikt om de progressie van de ziekte in de hersenen te meten.

De onderzoekers uit Noorwegen kwamen na analyse van de scans tot de constatering dat omega-3 geen invloed op de ziekte heeft.
Zij benadrukken dat er geen bewijs is gevonden dat de omega-3-supplementen schadelijk zijn voor MS-patiënten of dat ze effect hebben op de bèta-interferonbehandeling.

De ziekte wordt veroorzaakt door een aanval van het immuunsysteem op het centrale zenuwstelsel: de hersenen en het ruggenmerg. Het doelwit van de aanval is de isolerende myelinelaag rond de zenuwbanen in het centraal zenuwstelsel.

© Nationale Zorggids / Martijn Keitz

Mensen met lage #inkomens mijden #GGZ

Sinds dit jaar geldt een verplichte eigen bijdrage van 200 euro voor mensen die gebruik maken van de tweedelijns GGZ, waar mensen met bijvoorbeeld een depressie of verslaving gebruik van maken. 30 Procent van de patiënten met een laag inkomen geeft aan minder zorg te gebruiken door de eigen bijdrage, 40 procent zegt te stoppen met de zorg, ook als ze die eigenlijk noodzakelijk vinden.

Het doel van de eigen bijdrage was dat mensen met een lichter probleem zich bij de huisarts zouden melden, in plaats van bij een dure specialist. Over het algemeen geven deze patiënten in het onderzoek echter aan de tweedelijns zorg juist niet links te laten liggen.

#Filmmuseum slecht toegankelijk

Het nieuwe gebouw van het EYE Filmmuseum aan het IJ in Amsterdam is slecht toegankelijk voor gehandicapten. Wie in een rolstoel zit, moet van tevoren bellen en dan nog moet je via de dienstingang naar binnen.

De huidige bouwbesluit zegt alleen dat een gebouw toegankelijk moet zijn voor iedereen. Het zegt niet dat dat ook via de voordeur moet. Architecten maken misbruik van dit gat in de wet. In het geval van het filmmuseum was dat niet nodig geweest. Het gebouw is ruim genoeg voor een mooie lange oprit naar de hoofdingang.

Bron: Trouw

Multiple Sclerose barometer Europa

Tussen EU-landen zijn er nog steeds grote verschillen in het omgaan met MS en de kwaliteit van leven met MS. Dit blijkt uit de MS-barometer 2011 van het Europese MS Platform (EMSP). De MS-barometer meet de verschillen tussen landen in het omgaan met MS om zo het beleid op Europees niveau te sturen.

Uit het onderzoek komt Duitsland als beste uit de bus, het slechtst is het in Wit-Rusland. De landen die in 2011 het hoogst scoorden na Duitsland waren IJsland en Zweden. Oostenrijk moest zijn tweede plaats afstaan en staat nu op de vierde plaats.

Nederland staat op de 11de plaats. Behandeling is in Nederland goed beschikbaar, op dat gebied staat Nederland op de tweede plek. Hetzelfde geldt voor het hebben van een baan. Nederland scoort minder goed op het vergaren van informatie over mensen met MS.

In veel landen is het met het krijgen van behandeling van MS slecht gesteld. Er is een immens verschil tussen de landen onderling, en het alarmerende is dat de verschillen eerder toenemen dan afnemen.

Uit de resultaten blijkt dat het absoluut noodzakelijk is dat EU-leden hun beleid ten aanzien van werkgelegenheid, vergaren van informatie, onderzoek en vergoedingen verbeteren.

Klik op onderstaande links voor gedetailleerde informatie:
MS Barometer 2011
MS barometer Comparison 2009-2011